PËRSHKRIM I SHËRBIMIT

Hidroizolimi me gjeomembrane HDPE është ideal për hidroizolimin e ambjenteve të trajtimit të ujrave të zeza , gropave septike,zonave të destinuara për mbledhjen dhe riciklimin e mbetjeve urbane, etj

Disa Foto Të Hidroizolimit me Gjeomembranë HDPE

© Copyright 2004 Izogrup SH.P.K Hidro/Termo Izolime Politikat e Privatësisë