PËRSHKRIM I SHËRBIMIT

Një waterstop është një element me strukturë betoniti, i ideuar për të parandaluar kalimin e lëngjeve (siç është uji) kur instalohet në mënyrë të vazhdueshme nëprmjet nyjeve. Ka shumë lloje waterstopi, por ato më të famshmet janë:

Waterstop Plastik – PVC, polietilen (PE) apo termoplastik

Waterstop Polimer Hidrofobik –  PVC, PE, TPV

Waterstop Metali – 1.0 deri 1.5 mm trashësi dhe 250 deri 300 mm gjerësi

Waterstop Hidrofilik – shirita gome të modifikuar me një agjent hidrofilik (siç është betoniti)

Montim Dhe Ngjitje waterstop-i

© Copyright 2004 Izogrup SH.P.K Hidro/Termo Izolime Politikat e Privatësisë