PËRSHKRIM I SHËRBIMIT

Hidroizolimi me membranë bituminoze (katrama) është ideal për hidroizolimin e themeleve të objekteve ,mureve vertikale të tyre, hidroizolim dhe mbrojtje nën shtresat e varfra, hidroizolimin dhe termoizolimin  e taracave të shfytëzueshme dhe të pashfrytëzueshme, hidroizolimin e lulishteve në taraca dhe parkime, hidroizolimin e urave, etj

Hidroizolim Tarace me Membranë Bituminoze (Katrama)

Hidroizolim Ure me Membranë Bituminoze (Katrama)

Hidroizolim Themeli me Membranë Bituminoze (Katrama)

Hidroizolim Ulluku me Membranë Bituminoze (Katrama)

Hidroizolim Stadiumi me Membranë Bituminoze (Katrama)

Hidroizolime Të Ndryshme me Membranë Bituminoze (Katrama)

© Copyright 2004 Izogrup SH.P.K Hidro/Termo Izolime Politikat e Privatësisë