PËRSHKRIM I SHËRBIMIT

Ideale për  hidroizolimin dhe termoizolimin e taracave dhe  mbulesave speciale, taraca me lulishte, taraca të shfrytezueshme dhe të pa shfrytëzueshme,themele e struktura nëntoke, pishina , galeri, struktura në kontakte me ujra të bardha, ujësjellësa, depo uji të pijshëm, vaska dekantimi, struktura prefabrikate, konstruksione metalike etj…

Hidroizolim Dige Hidrocentrali me Membrane PVC

Hidroizolim Pllake Themeli me Membrane PVC

Hidroizolim dhe Veshje Ulluku me Membrane PVC

Hidroizolim Tarace me Membrane PVC/TPO

© Copyright 2004 Izogrup SH.P.K Hidro/Termo Izolime Politikat e Privatësisë