PËRSHKRIMI I SHËRBIMIT

Hidroizolimi me tjegull kanadeze është ideal për mbulesat e çative, tendave dhe strukturave prej druri me pjerrësi.

Disa Foto Të Hidroizolimit me Tjegull Kanadeze

Izolim Hidroizolim Tjegull Kanadeze
Izolim Hidroizolim Tjegull Kanadeze
Izolim Hidroizolim Tjegull Kanadeze
Izolim Hidroizolim Tjegull Kanadeze
Izolim Hidroizolim Tjegull Kanadeze
Izolim Hidroizolim Tjegull Kanadeze
© Copyright 2004 Izogrup SH.P.K Hidro/Termo Izolime Politikat e Privatësisë