29 Maj 2018:

IZOGRUP SHPK: Njoftim për vend të lirë pune!

TEKNIK SPECIALIST HIDROIZOLIMI (OPERATOR NË TERREN)

Izogrup është një shoqëri që ofron një gamë të gjerë shërbimesh në fushën e Hidro/Termo izolimit duke filluar nga ato familjare, biznese të vogla/mesme/mëdha deri tek organizata të një niveli të lartë. Falë punës së saj cilësore, tashmë ka kërkesa edhe në tregun ndërkombëtar. Në mënyrë që ti përgjigjet të gjithë klientëve dhe të ruajë pozicionin e saj të fortë në këtë industri, Izogrup kërkon të punësojë 20 Specialistë Hidroizolimi (Operatorë në terren) dhe 1 Inxhinier ndërtimi.

Për të na njohur më mirë dhe për të krijuar një ide më të saktë rreth Izogrup, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën www.izogrup.al

POZICIONI I PUNËS: TEKNIK SPECIALIST HIDROIZOLIMI (OPERATOR NË TERREN)

Përshkrimi punës:

Ne jemi në kërkim të teknikëve dhe specialistëve në fushën e shërbimit të hidroizolimit të cilët janë në gjendje të përcaktojnë shërbimin dhe të kryejnë detyrat e përditshme operacionale. Tekniku i specializuar për hidroizolim është përgjegjës për instalimin dhe aplikimin e shërbimeve hidroizoluese.

Punonjësit duhet të jenë në gjendje të ndërveprojnë dhe të komunikojnë me klientët në shtëpitë dhe bizneset e tyre. Kandidatët idealë duhet të kuptojnë procedurat operacionale dhe identifikojnë problemet e ndryshme të rrjedhjeve.

Përgjegjësitë:

 • Instalon dhe vë në praktikë trajtimin e hidroizolimit duke përdorur pajisjet në përputhje me procedurat dhe praktikat e vendosura.
 • Ndihmon në aplikimet hidroizoluse, punon me një sërë kimikatesh dhe produkte të veshjes për hidroizolim si PVC, Katrama, Polisterol etj…
 • Realizon me profesionalizëm punimet hidroizoluese
 • Respekton orarin e punës, dhe nëse është e nevojshme të jetë i gatshëm të punojë me orë shtesë të paguara
 • Kryen testime dhe inspektime për të identifikuar ndonjë problem apo defekt në membranat/veshjet ekzistuese hidroizoluese të projektit.
 • Jep këshilla profesionale për klientin kur kërkohet

Detyrat tjera

 • Sigurohet që të gjitha mjetet dhe pajisjet të jenë në gjendje pune, dhe të garanton zëvendësimet sipas nevojës.
 • Zbaton të gjitha praktikat dhe proçedurat e shëndetit dhe sigurisë.
 • Zbatoni të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, duke përfshirë ndërtimet, tregtinë, zjarrin dhe kodet e ndërtimit, si dhe politikat e kompanisë.

Njohuri dhe Eksperiencë Pune

 • Nuk kërkohet përvojë (eksperiencë) pune, trajnimi do të ofrohet nga departamenti i trajnimeve të shoqërisë. Gjithsesi, kandidatët të cilët kanë patur lidhje të drejtpërdrejtë apo ekpserienca me izolimin, hidroizolimn ose ndërtimin do të kenë përparësi.
 • Kandidatët që kanë njohuri të i në fushën e hidroizolimit dhe materialeve të veshjeve do të jenë më të preferuar.

Kushtet e punës

 • Të jetë i gatshëm të punojë në ambiente të hapura apo të mbyllura.
 • Kërkohet Të jetë i gatshëm të punojë në një gamë të gjerë kushtesh atmosferike.
 • Mund të ndodhet herë pas here në kontakt me materiale të pakëndshme ose të rrezikshme.
 • Mund të ndodhë të punojë në lartësi duke parashikuar masat e sigurisë (Personat që vuajnë nga lartësitë nuk janë të këshilluar për këtë vend pune, Akrofobikët).

Atributet personale

 • Shkallë e lartë fizike dhe qëndrueshmëri për të përfunduar aspektet fizike të punës, duke përfshirë aftësinë për të ngritur objekte që peshojnë deri në 50 kg.
 • Etika dhe vetë-motivimi për të përfunduar detyrat pa mbikëqyrje të drejtpërdrejtë.
 • Aftësi të mira komunikimi me gojë dhe shkrim.
 • Aftësi të mira të shërbimit ndaj klientit.
 • Fleksibiliteti për të punuar orë të zgjatura dhe jo standarde, sipas nevojës.
 • Leja e drejtimit do të jetë e dobishme.

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-në e në dresën info@izogrup.al ose telefonojë në numrin +355 69 66 66 060

© Copyright 2004 Izogrup SH.P.K Hidro/Termo Izolime Politikat e Privatësisë